Lodbilder

Lodbilder

Lodbilder fotograferas rakt ner på marken under flygmaskinen. Kameran är belägen i ett hål i golvet på flygmaskinen.

De typer av lodbilder med tillhörande ortofotoframställning vi kan erbjuda är:

Lodbild över Örebro Slott.

Innan fotografering skapas en ruttfil där positionen för varje bild finns med. Under fotograferingen följer piloten rutten med hjälp av GPS och bilderna exponeras automatiskt när korrekt position passeras.

Exempel på en rutt där blå områden visar aktuella fotoobjekt och röda punkter representerar bildernas positioner.

Sky Movies AB • Gällersta Ökna 304 • 705 94 ÖREBRO

   org.nr: 556570-4177