NIR

När-Infraröda Bilder (NIR)

Istället för det blå bandet i traditionella RGB bilder registreras när-Infrarött ljus i våglängdsområdet 750 till 1100 nm. Ur dessa bilder kan mer information hämtas än ur RGB bilder. På bilden nedan är lövträd röda, barrträd mörkröd-lila och döda träd blågröna. Exempel på användningsområde är eftersökning av områden som är angripna av granbarksborre.

Sky Movies AB • Gällersta Ökna 304 • 705 94 ÖREBRO

   org.nr: 556570-4177