bildupplösning lod

RGB Lodbilder - olika pixelstorlekar

Nedan visas exempel på bilder med olika pixelstorlekar, 5, 15, 25 och 35 cm/pixel. Klicka på bilderna för att se dem i större format.

5 cm/pixel

_____________________________

15 cm/pixel

_____________________________

25 cm/pixel

_____________________________

35 cm/pixel

Sky Movies AB • Gällersta Ökna 304 • 705 94 ÖREBRO

   org.nr: 556570-4177