Flygtermografering

Läcksökning av fjärrvärmeledningar med värmekamera.

Vi utför flygtermografering av Ert fjärrvärmenät med hjälp av en mycket känslig, högupplöst värmekamera. Sky Movies har erfarenhet av flygtermografering sedan 2007. Tjänsten utformas så att det passar era behov på bästa sätt.


Vid fotograferingen används en enmotorig flygmaskin vilket minimerar avgasutsläpp och bullernivå. Med tanke på att all flygtermografering sker nattetid är det av högsta vikt att bullernivån är så låg som möjligt.

Flygtermograferingen skapar ett mycket bra verktyg för att kontrollera tillståndet på fjärrvärmeledningar med avseende på värme- och vattenläckage. Fjärrvärmenätet flygfotograferas varefter bilderna sammanfogas till en enda bild vilket gör att Ni får en utomordentligt bra överblick över hela ledningsnätet. Bilden (ortofotot) är koordinatsatt och kan användas i ett GIS-system tillsammans med annan information som t.ex. fjärrvärmeledningar och kammare.

Sky Movies AB • Gällersta Ökna 304 • 705 94 ÖREBRO

   org.nr: 556570-4177