Flygburen Laserskanning

Sky Movies utför laserskanning från flygplan och om så önskas kan även fotografering ske samtidigt.

Resultatet av laserskanning med tillhörande efterbearbetning är en terrängmodell som bl.a. kan användas vid projektering av vägar, volymbestämning av t.ex. upplag och täkter, 3D-modeller m.m.

Se exempel nedan. Klicka på bilderna för att öppna dem i bildgalleriet.

DragonEye-skannern placerar laserpunkter genom en elliptisk bana under skanningen.

Detta ger en bra yttäckning, eftersom punkter genereras även framåt och bakåt sett i stråkets riktning.

Flygburen Laserskanning

 Laserdata presenterat med avseende på intensitet.

"Cross-section" som visar laserpunkterna sett från sidan.

Sky Movies AB • Gällersta Ökna 304 • 705 94 ÖREBRO

   org.nr: 556570-4177